لیست مناقصات

واکسن پنج گانه سبب حفاظت کودک علیه ۵ بیماری تهدید کننده یعنی دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت ب و هموفیلوس آنفلوانزا نوع ب می باشد