• English
    • Persian
 

مدارک مناقصه جهت خرید دو دستگاه آسانسور حمل بار و نفر در فضای بهداشتی

پیرو درج آگهی مناقصه در روزنامه مورخ 1394/09/28 بمنظور مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور حمل بار و نفر در فضای بهداشتی، اسناد مناقصه از آدرسهای زیر قابل دریافت می باشند:

اسناد مناقصه آسانسوراسناد مناقصه آسانسور 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بیوسان فارمد می باشد.