سرمایه گذاری

سرمایه گذاران مجموعه بیوسان فارمد

فرصت های سرمایه گذاری

1. پروژه تولید داروهای بایوسیمیلار (شرکت بیوسان فارمد)
شرکت دارویی برکت با هدف ارائه فرآورده های دارویی طبیعی موثر با امکان حضور در بازارهای جهانی و با اتکا به دانش سنتی ایران و استفاده از پتانسیل‌های فراوان و بالقوه موجود در کشور و نیز ایجاد محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر، اقدام به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این زنجیره تولیدی نموده است. هدف این پروژه راه اندازی خطوط تولید مواد حد واسط گیاهی (اسانس، عصاره و ماده موثره) و فرآورده‌های دارویی طبیعی مطابق با استانداردهای روز اروپا می باشد و بازار هدف عمدتاً صادرات (خاورمیانه، آسیا، اروپا) و پوشش نیازهای بازار داخلی است.

نتایج اجرای طرح:

 • در اختیار گرفتن بازار بزرگ و هدایت نشده مصرف گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی ایران در کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای
 • ارتقاء سطح کیفی و کمی صنعت کشاورزی هدفمند و کنترل شده، در راستای تأمین مواد اولیه استاندارد و تولید فرآورده‌های طبیعی سلامت در استان فارس و کشور
 • ورود مؤثر جمهوری اسلامی ایران به بازار منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و صادرات فرآورده‌های گیاهی دارویی به دور از خام فروشی از تولید مواد اولیه تا فرآورده‌های نهایی
 • اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم صدها نفر در نقاط مختلف کشور
 • گسترش خدمات طب سنتی در کشور با تولید فرآورده‌های طبیعی در قالب اشکال دارویی نوین و قابل رقابت جهانی (صنعتی سازی داروسازی سنتی)
 • حمایت از مناطق محروم روستایی بمنظور توان افزایی و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم ایشان در فرآیندهای تولید

2. پروژه تولید داروهای بایوسیمیلار (شرکت بیوسان فارمد)
شرکت دارویی برکت با هدف ارائه فرآورده های دارویی طبیعی موثر با امکان حضور در بازارهای جهانی و با اتکا به دانش سنتی ایران و استفاده از پتانسیل‌های فراوان و بالقوه موجود در کشور و نیز ایجاد محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر، اقدام به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این زنجیره تولیدی نموده است. هدف این پروژه راه اندازی خطوط تولید مواد حد واسط گیاهی (اسانس، عصاره و ماده موثره) و فرآورده‌های دارویی طبیعی مطابق با استانداردهای روز اروپا می باشد و بازار هدف عمدتاً صادرات (خاورمیانه، آسیا، اروپا) و پوشش نیازهای بازار داخلی است.

نتایج اجرای طرح:

 • در اختیار گرفتن بازار بزرگ و هدایت نشده مصرف گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی ایران در کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای
 • ارتقاء سطح کیفی و کمی صنعت کشاورزی هدفمند و کنترل شده، در راستای تأمین مواد اولیه استاندارد و تولید فرآورده‌های طبیعی سلامت در استان فارس و کشور
 • ورود مؤثر جمهوری اسلامی ایران به بازار منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و صادرات فرآورده‌های گیاهی دارویی به دور از خام فروشی از تولید مواد اولیه تا فرآورده‌های نهایی
 • اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم صدها نفر در نقاط مختلف کشور
 • گسترش خدمات طب سنتی در کشور با تولید فرآورده‌های طبیعی در قالب اشکال دارویی نوین و قابل رقابت جهانی (صنعتی سازی داروسازی سنتی)
 • حمایت از مناطق محروم روستایی بمنظور توان افزایی و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم ایشان در فرآیندهای تولید

3. پروژه تولید داروهای بایوسیمیلار (شرکت بیوسان فارمد)
محصولات این طرح که مشتمل بر داروهای مختلف در درمان بیماری های خونی، هورمونی و ... می باشد. داروهای بایوسیمیلار نسخه مشابه داروهای بیولوژیک هستند و به دلیل پیچیدگی بازار این داروها بسیار در حال رشد می باشد (سریع تر از رشد بازار کلی دارو) و البته قیمت بالای این داروها از عوامل محدود کننده مصرف این داروها به شمار می رود.