قلب و عروق

راهکارهای بیوسان فارمد در بیماریهای قلب و عروق

قلب و عروق

هدف ما ورود به عرصه های دارویی در زمینه تحقیق، توسعه و تولید محصولات بیوتکنولوژی پیشرو، همچنین تولید در میدانهای تجربه نشدهای که از نظر سرمایه گذاری پرهزینه و خطرپذیر هستند میباشد. بیوسان فارمد خواهان کمک به تولید داخلی و بومیسازی فناوری در حوزههای با فناوری پیشرفته می باشد. این شرکت در سیاستگذاری های خود در صدد است تا با ایجاد فرصتهای اشتغال در داخل، به صادرات غیر نفتی کمک کرده محصولات خود را علاوه بر بازار داخلی به کشورهای منطقه ارسال نماید. رسالت بیوسان فارمد توسعه و تولید محصولات و خدمات با کیفیت و ایمن، با بهره گیری از پیشرفتهای نوین دانش زیست فناوری مطابق با استانداردهای روز جهانی با رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای است.